Hendrickson Poland jako pracodawca

Firma Hendrickson Poland (HPL) dąży do tego, by być pożądanym pracodawcą w regionie. Chcemy nasze relacje opierać na poszanowaniu godności osobistej współpracowników, kształtowaniu stosunków pracowniczych na zasadach partnerstwa, zrozumienia i życzliwości oraz na wspieraniu indywidualnego rozwoju i wzmacnianiu więzi koleżeńskich. W tym celu:

  • odwołujemy się do zasad najlepszych standardów pracy i zasad społecznych spisanych w formie Kodeksu Postępowania Etycznego. HPL prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami prawa, jednocześnie gwarantując przestrzeganie równości szans oraz poszanowania godności osobistej;
  • od kilku lat pielęgnujemy w firmie system ocen okresowych, który umożliwia zastosowanie jednolitych kryteriów do rzetelnej i sprawiedliwej oceny wszystkich pracowników. Ten system ocen ma na celu kreowanie pożądanych zachowań, przygotowuje pracownika do bieżących i przyszłych zadań. a także stwarza okazję do przekazania informacji zwrotnej między przełożonym a podwładnym. Sprawiedliwa ocena wpływa na satysfakcję z pracy;
  • badamy satysfakcję pracowników i doskonalimy obszary wzajemnej współpracy tak, by zadowolenie pracowników i korzyści dla firmy ciągle rosły;
  • aktywnie wspieramy rozwój pracowników, poprzez coroczne tworzenie budżetu i planu szkoleń oraz indywidulanych planów rozwoju pracowników, poprzez wyjazdy na targi i wizyty studyjne do innych zakładów w Polsce i zagranicą, poprzez staże zagraniczne i finansowanie nauki na studiach wyższych;
  • stwarzamy okazję do zacieśniania się więzi pomiędzy pracownikami organizując pikniki rodzinne, zawody wędkarskie, bale karnawałowe;
  • oprócz umów o pracę i warunków płacowych powyżej średniej w regionie oferujemy szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych w formie kafeterii, w tym m.in. ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie medyczne, kartę multisport, doradztwo;
  • organizowanie praktyk dla studentów, którzy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie i podnieść kwalifikacje zawodowe. Naszym celem jest stworzenie takich warunków i powierzenie takich zadań praktykantom, by ten czas współpracy był korzystny dla obu stron. Dlatego nasi praktykanci od początku są traktowani jak część załogi, którym powierzane są odpowiedzialne zadania na miarę ich możliwości.