Laboratorium

Nasza firma wyposażona jest we własne laboratorium metrologiczne, chemiczne, metalograficzne i mechaniczne, dzięki którym możemy wykonywać szeroki wachlarz usług dla wielu gałęzi przemysłu: produkcyjnego, narzędziowego, hutniczego, stoczniowego i innych.

Laboratorium powstało w 2006 roku i spełnia wymagania normy ISO/IEC 17025, które jest wymogiem dla wszystkich laboratoriów badawczych i sprawdzających.

Oferujemy profesjonalne usługi laboratoryjne i krótkie terminy realizacji. Wystawiamy atesty jakości i świadectwa badanych wyrobów.

 

Laboratorium Metalograficzne

Oferujemy ekspertyzy materiałowe, z opracowaną dokumentacją fotograficzną z badań makro i mikroskopowych. Główne wyposażenie badawcze naszej pracowni stanowi mikroskop metalograficzny, twardościomierz Vickersa z pomiarem automatycznym.

Nasza oferta:

- pomiary twardości stali metodą Vickersa HV w zakresie obciążeń HV 0,3-HV 30

- badanie wielkości ziarna byłego austenitu stali wg PN-84H-04507/01

- sprawdzanie głębokości odwęglenia stali metodą metalograficzną jak również za pomocą rozkładu twardości materiału

- badania mikroskopowe i makroskopowe materiałów

- ocena struktury materiału np. poprawność przeprowadzenia obróbki cieplnej

 

Laboratorium mechaniczne

Główne wyposażenie badawcze naszej pracowni stanowi: maszyna Wolpert pozwalająca na badanie do maksymalnej siły 400kN, maszyna Karl Deutsch do badań nieciągłości materiału metodą magnetyczno-proszkową, Wiskozymetr, Twardościomierze Vickersa, Brinella i Rockwella oraz unikatowa maszyna do badania wytrzymałości zmęczeniowej strzemiona w zakresie sił do 500 kN.

Nasza oferta:

- statyczna próba rozciągania materiałów

- badanie udarności materiałów metodą Charpy’ego ( energia początkowa 300J)

- badanie wytrzymałości zmęczeniowej, przy maksymalnym obciążeniu do 500kN

- badanie współczynnika tarcia na gwincie śrub o średnicy od M14 do M30

- pomiary twardości HB, HRC, HV

- wyznaczanie lepkości kinematycznej olejów

- badanie nieciągłości materiału (stali ferromagnetycznej) metodą MT (magnetyczno-proszkową)

 

Laboratorium metrologiczne

Nasze laboratorium oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie badań przyrządów pomiarowych. Główne wyposażenie badawcze stanowi kamera Optomess do pomiarów optycznych, oraz stanowisko do sprawdzania termopar.

Nasza oferta:

- sprawdzanie przyrządów pomiarowych:

suwmiarki, mikrometry, czujniki mechaniczne, liniały, przymiary, sprawdziany gwintowe, mierniki grubości powłok, kątowniki, kątomierze, średnicówki, wysokościomierze, głębokościomierze, spoinomierze, szczelinomierze, mierniki pH, sprawdziany wyrobów, wałeczki do pomiarów średnicy podziałowej gwintów

- pomiary optyczne wielkości liniowych do 200mm w płaszczyźnie XY i kątowych

- sprawdzanie poprawności wskazań termopar, pirometrów i mierników temperatury w piecu wzorcującym z zastosowaniem ciała doskonale czarnego (zakres temperatur 50-1150°C)

 

Laboratorium chemiczne

Posiadamy nowoczesne laboratorium chemiczne wyposażone w komorę solną ASCOTT 1000 IP

Oferujemy:

  • badania w komorze solnej

Badanie to stosuje się do oceny odporności korozyjnej powłoki. Jest to badanie w rozpylonej solance (mgle solnej). W sprzyjających korozji warunkach – w komorze wypełnionej rozpylonym roztworem chlorku sodu – szybko wychodzi na jaw, która powłoka dobrze spełnia swoją antykorozyjną funkcję, a która wymaga jeszcze dopracowania.

- pomiary masy powłoki farb na metalach lub tworzywach. Wykonujemy to metodą wagową oraz wykorzystując urządzenia do pomiaru grubości

- pomiary PH substancji płynnych urządzeniami dedykowanymi np. zawartości chromu w farbach oraz na wyrobach gotowych.

Formularz kontaktowy

W celu przesłania zapytania ofertowego wypełnij załączony formularz.