Umowa o współpracy z UKW podpisana

ukw

19 lutego 2016 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Porozumienie to dotyczy w głównej mierze Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki, ponieważ studenci kierunków technicznych są najbardziej pożądaną grupą, z którą nasza firma chciałaby współpracować.

Współpraca ta dotyczyć będzie w szczególności:

- organizowania praktyk i staży studenckich

- udzielania informacji do prac dyplomowych

- współuczestniczenia w badaniach naukowych.

Podpisanie porozumienia z UKW to kolejny sukces naszej firmy na polu współpracy uczelni z biznesem.