II miejsce w konkursie Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

I etapem w konkursie było przygotowanie prezentacji o firmie w kontekście zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Następnie miał miejsce audyt Państwowej Inspekcji Pracy w naszej siedzibie, by sprawdzić faktyczny stan. Ostatecznie komisja konkursowa podjęła decyzję o wyborze najlepszych firm.

Sukces jest tym większy, że składa się na niego zaangażowanie wszystkich pracowników - gdyż zgodnie z naszymi zasadami każdy współtworzy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Cieszmy się ze wspólnego sukcesu i pracujmy na pierwsze miejsce w przyszłym roku!